Pályázat rövid bemutatása

A projekt közvetlen célja:

 • A gyerekek érdeklődésének, szükségleteinek megfelelő változatos foglalkozások, programok biztosítása
 • A sokszínű programok biztosításával a gondozottak szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltése
 • A tudásbeli hiányosságok csökkentése, sikerélmény biztosítása
 • Társas kapcsolatok erősítése
 • Önismeret fejlesztése
 • Hatékony kommunikáció, kreatív konfliktuskezelés elsajátítása
 • Közvetlen feszültségoldás
 • Személyes és szociális kulcskompetenciák fejlesztése
 • Megfelelő társadalmi minták elsajátítása
 • Az egészséges élet alapvető ismereteinek átadása, az ezzel kapcsolatos készségek, képességek fejlesztése
 • A kultúra értékeinek közvetítése
 • Az ember és a természet közötti kapcsolat erősítése, életmód- és szemléletformálás

Hossszú távú célok, várható eredmények:

 • A szabadidő tartalmas eltöltése értékké válik a csavargással szemben
 • Kialakul a gyerekek egyéni érdeklődési köre
 • Igénnyé válik a rendszeres iskolába járás
 • A társas kapcsolatok minősége javul
 • Csökkennek az agresszív megnyilvánulások, nő a tolerancia szint
 • Igénnyé válik az egészséges életmód
 • A kultúra, mint érték beépül a személyiségbe
 • Erősödik a környezettudatos magatartás
 • A társadalmi esélyegyenlőség lehetővé válik a gyermekotthonból kikerülve

A projekt fő tevékenységei:

AVP tréning gyermekeknek - "Alternatívák az erőszakkal szemben"

A tréning során nagy hangsúlyt kap az erőszakmentes megoldáshoz szükséges 4 készség fejlesztése: az önbecsülés megerősítése, a közösségépítés, hatékony kommunikáció, és kreatív konfliktuskezelés elsajátítása. A tréning biztosítja, hogy a gyerekek nagyobb toleranciával, empátiával rendelkezzenek, elfogadják önmagukat és egymást, valamint a másságot. 30 fő szakalkalmazottunk idén vett részt AVP tréningen, így a gyerekeké ehhez illeszkedik. A tréninget 3x6 alkalommal, 8 fős csoportban, kettős vezetéssel tervezzük.

Személyiség- és képességfejlesztő foglalkozás a vizuális-művészeti nevelés eszközeivel

A terápia célja a képzőművészeti alkotómunka során megvalósuló személyiségépülés. A tudás megszerzéséhez, a viselkedés átalakulásához nélkülözhetetlen pszichikus működéshez nyújt fejlesztő segítséget a terápia. A kreatív, kognitív, kommunikatív, motorikus, orientációs és szociális készségek fejlesztését tűztük ki célul.

Szivárvány Tanoda

A foglalkozásokon a gyerekek színdarabot tanulnak meg, jelmezeket, díszleteket, készítenek. A tanoda célja, hogy olyan légkör alakuljon ki a csoporton belül, ahol őszintén, nyíltan megnyilatkozhatnak a gyerekek, szívesen vállalnak szerepeket, miközben fejlődik mozgás- és beszédkultúrájuk, kialakul a közösség összetartása. A tanult darabokból félévente előadást tervezünk. A 2 év során 6 alkalommal színházlátogatásra is sor kerül, ahol különböző műfajokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, elsajátítják a színházi viselkedés szabályait. Segítséget kapnak a gyerekek a kultúrált szórakozás igényének kialakításában, a kultúra értékeinek közvetítése által.

Nem ellened! ÉRTED! Érted?

A foglalkozásokat 3 modulra osztottuk, melyekben hangsúlyos szerepet kap a prevenció, a káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek átadása, egészséges táplálkozás és életmód a családi életre való felkészítés, szexuális felvilágosítás szakemberek segítségével. A program része egy "kitartás-próba" a hegyekben, és egy egészségügyi intézmény meglátogatása.

Felzárkóztató foglalkozások

A foglalkozások lehetőséget teremtenek a jelentős tudásbeli hiányosságokkal rendelkező tanulók iskolai felzárkóztatására, iskolai kudarcok csökkentésére. A jelenleg folyó projektünk tapasztalata alapján 3 fős csoportokat alakítunk ki, mivel a gyerekek tudásszintje igen változatos képet mutat, s így hatékonyabbá válik a munka.

Nyári táborok

Önismeret és társismeret őrségi táborban-2012, Ökológia és emberművesség egy ökofaluban - Gyűrűfű, 2013. A tábori foglalkozások pillérei egy olyan hídnak, mely összeköti az embert a természeti környezettel, erősíti a gyerekek szociális kompetenciáit, az egymás iránti bizalmat, a lelki traumák oldását. A táborok tematikái részletesen kidolgozottak, 24 gyermek és 6 szakember részvételével.

Szakmai megvalósítók képzése

"Fotel vagy karfa"- 25 órás tréning gyermekotthonban dolgozók részére. A tréning célja, hogy olyan ismeretek birtokába juttassa a résztvevőket, melyekkel stabil, elfogadó légkört tudnak biztosítani a gondozottak számára.
"Másság és én"-25 órás tréning speciális szükségletű gyermekeket nevelők részére. A tréning segít a konfliktuskezelésben, a speciális helyzetek kreatív, konstruktív, asszertív kezelésében.
20-20 fő képzését tervezzük.

Egyéni terápia

A tünethordozó gyermekek folyamatos megsegítését tervezzük.

A projekt végén jutalom kirándulást tervezünk a Planetáriumba.

ESZA logoUSZT logo